Formulär för klagomål

Formulär för klagomål Rapportera ett klagomål till Polaris dataskyddsombud (DPO)

Alla individer vars personuppgifter har samlats in eller behandlats av Polaris uppmuntras att informera Polaris DPO om väsentliga integritetsfrågor som kan uppfattas som kränkningar av deras rättigheter.

Dataskyddsombudet har också möjlighet att ge råd eller vägledning som kan vara till hjälp för att svara på klagomålet

Syftet med denna klagomålsblankett är att hjälpa dataskyddsombudet att identifiera varje överträdelse av den registrerades rättigheter.

Din identitet
Ditt klagomål
captcha
* Required